Wat doe ik

analyseren-icoon

Analyseren

Als rode draad loopt door al mijn werkzaamheden heen het kijken, luisteren, aanvoelen van wat is en wat men wil. In combinatie met de kennis, ervaringen en overtuigingen die ik heb opgebouwd geef ik terug wat ik ervaar en wat je daarmee kan doen. Als adviseur leren en ontwikkelen ondersteun ik bij het verwoorden of verbeelden van een visie op leren, een strategisch leerbeleid en leerplan. Ook aan het eind van een traject kan ik in de rol van onderzoeker het proces en resultaat evalueren en advies geven hoe te evolueren.

verbinden-icoon

Verbinden

Verbinden is voor mij iedere keer weer het magische sleutelwoord: zonder verbinden is leren niet mogelijk. Ik geloof in het zoveel mogelijk integreren van leren en werken: breng het leren naar het dagelijkse werksituatie of breng het werk naar de tijdelijke leersituatie. Verbinden is ook een belangrijke taak van de leidinggevende en het management. De rol die een leidinggevende inneemt is bepalend voor het leerproces en -resultaat. Ik begeleid en coach als verbinder alle betrokkenen om optimale verbinding te realiseren.

organiseren-icoon

Organiseren

Mijn focus stopt niet als een leeractiviteit ontwikkeld is. Sterker nog….die ligt altijd op “en hoe gaan we dat dan doen?”. Vragen als: hoe vindt de implementatie plaats, hoe wordt dit geleid en gecoördineerd, wie gaat dit doen en wat is nog meer nodig om het gewenste doel te bereiken?” stel ik graag en help ik graag ook mede uit te voeren. In mijn rol als coördinator, organisator of projectleider ondersteun ik in tijdens de implementatie van leer- en ontwikkelactiviteiten.

creëren-icoon

Creëren

Het mooie van mijn vak is dat ik vaak iets nieuws mag creëren. Samen kijk ik graag met de klant naar het gewenste doel. In combinatie met de (vaak verborgen) visie op de mens en de leercultuur van de organisaties ontwerp ik een leerplan met ideeën voor leeractiviteiten. Met het uitwerken en ontwikkelen van de leeractiviteiten lever ik een concreet product op. Ik ontwerp en ontwikkel iedere keer een unieke creatie, gebaseerd op datgene wat er al is.