ProRail

Leermaterialen ontwikkelen en gebruikers begeleiden bij een nieuw ICT systeem dat ontwikkeld wordt op een Agile/scrum werkwijze. Nieuwe werkprocessen en systeemvaardigheden in kaart brengen en overdragen, rekening houdend met huidige en toekomstige systeem(on)mogelijkheden. Advies en begeleiding / sparringspartner van de implementatiemanager.