Nationale Nederlanden

Sparren, coachen, meedenken, tegenspel bieden aan manager bij het ontwikkelen van leerbeleid, ontwikkelen leerstraten en positionering.