• Voor creëren,
    verbinden en
    organiseren van leren

    Voor alle vraagstukken rondom creëren van overzicht en structuur, het constructief kritisch meedenken en bovenal het samen doen!

    Contact Portfolio

  Analyseren

Als rode draad loopt door al mijn werkzaamheden heen het kijken, luisteren, aanvoelen van wat is en wat men wil. In combinatie met de kennis, ervaringen en overtuigingen die ik heb opgebouwd geef ik terug wat ik ervaar en wat je daarmee kan doen.

  Verbinden

Verbinden is voor mij iedere keer weer het magische sleutelwoord: zonder verbinden is leren niet mogelijk. Ik geloof in het zoveel mogelijk integreren van leren en werken: breng het leren naar het dagelijkse werksituatie of breng….

  Organiseren

Mijn focus stopt niet als een leeractiviteit ontwikkeld is. Sterker nog….die ligt altijd op “en hoe gaan we dat dan doen?”. Vragen als: hoe vindt de implementatie plaats, hoe wordt dit geleid en gecoördineerd, wie gaat dit doen en wat is nog meer nodig…

  Creëren

Het mooie van mijn vak is dat ik vaak iets nieuws mag creëren. Samen kijk ik graag met de klant naar het gewenste doel. In combinatie met de (vaak verborgen) visie op de mens en de leercultuur van de organisaties ontwerp ik een leerplan met ideeën…

Wie ben ik - Waardevol Leren

Ik ben Nancy Naber. Een gedreven en resultaatgerichte onderwijskundige met 20 jaar werkervaring op het gebied van leren en ontwikkelen.
Als analytische dromer focus ik me graag op het te bereiken einddoel en bekijk ik alles vanuit de doelgroep: “voor wie doen we het?” en “wat levert het op?”. Mijn kracht is het creëren van overzicht en structuur, het constructief kritisch meedenken bij vraagstukken en bovenal het samen doen!

Background

Without change, there would be no butterflies (Anonymous)